Wijziging bestemmingsplan

Het erf van het voormalig bedrijf met langgevelboerderij ademt nog steeds een historische sfeer uit. Op dit erf zullen opstallen worden gesloopt en de bestemming zal worden omgezet naar wonen en [...]

Nieuw agrarisch bedrijf

Op een voormalig agrarisch bouwblok komt een nieuw agrarisch bedrijf waar varkens zullen worden gehouden volgens een innovatief concept. Dit concept voorziet in overdekte uitlopen voor de [...]

Herbouw woonhuis

Voor de herbouw van een woonhuis, waarbij de monumentale voorzijde intact zal blijven, is een Landschappelijk Inpassingsplan vereist. Het Landschappelijk Inpassingsplan houdt rekening met het [...]

page 1 of 2