Ontwerp van een voedselbos

Het ontwerpen van een voedselbos is een project waar ik veel inspiratie uit haal. Het einddoel is het creëren van biodiversiteit in een natuurlijk bos, dat ons in voedsel voorziet. De aan te [...]

Tuinbezoek Hummelo

Tuinbezoek Hummelo Planomschrijving Bezoek aan de tuin van Piet Oudolf in Hummelo Bijzonderheden Om inspiratie en kennis op te doen zijn we, op de laatste dag dat de tuin voor het publiek [...]

Project de Huiszwaluw

Project Huiszwaluw Planomschrijving Huisvesting voor huiszwaluwen op ons erf. Bijzonderheden Huiszwaluwen nestelen onder de dakrand van ons huis. Er komen in de lente steeds meer huiszwaluwen [...]