Analyse van de omgeving

Analyse van de omgeving Planomschrijving Principeverzoek agrarisch bedrijf in het westen van het land. Bijzonderheden De locatie ligt als een groene oase in een dynamisch Randstedelijk gebied. Om [...]

Glooiende tuin

Deze grote tuin in het landelijk gebied kenmerkt zich door de gebogen lijnen en het gebruik van hoogteverschillen. Bij de hoekpunten van het huis is de tuin verdiept zodat het grondvlak van het [...]

Herbouw woonhuis

Voor de herbouw van een woonhuis, waarbij de monumentale voorzijde intact zal blijven, is een Landschappelijk Inpassingsplan vereist. Het Landschappelijk Inpassingsplan houdt rekening met het [...]

Kamperen bij de boer

Kamperen bij de boer Planomschrijving Inrichtingsplan voor een kampeerveldje. Bijzonderheden De doelgroep is gezinnen met kinderen. De ouders willen privacy en tegelijkertijd toezicht houden op [...]

Kindvriendelijke tuin

Deze kindvriendelijke tuin is vrij smal, maar de bewoners kijken uit op een grote schapenweide en daarachter een mooi landschap. Het grote terras, dat uit praktische overwegingen een wens was, [...]

Nieuw agrarisch bedrijf

Op een voormalig agrarisch bouwblok komt een nieuw agrarisch bedrijf waar varkens zullen worden gehouden volgens een innovatief concept. Dit concept voorziet in overdekte uitlopen voor de [...]

Ontwerp van een voedselbos

Het ontwerpen van een voedselbos is een project waar ik veel inspiratie uit haal. Het einddoel is het creëren van biodiversiteit in een natuurlijk bos, dat ons in voedsel voorziet. De aan te [...]

Ovale tuin met vlonder

Ovale tuin met vlonder Planomschrijving Tuinplan Bijzonderheden In dit tuinplan zijn rechte en ovale vormen gecombineerd. Het is een tuin bij een nieuwbouwhuis aan water. Kinderen moeten kunnen [...]

Project de Huiszwaluw

Project Huiszwaluw Planomschrijving Huisvesting voor huiszwaluwen op ons erf. Bijzonderheden Huiszwaluwen nestelen onder de dakrand van ons huis. Er komen in de lente steeds meer huiszwaluwen [...]

Tuinbezoek Hummelo

Tuinbezoek Hummelo Planomschrijving Bezoek aan de tuin van Piet Oudolf in Hummelo Bijzonderheden Om inspiratie en kennis op te doen zijn we, op de laatste dag dat de tuin voor het publiek [...]

Wijziging bestemmingsplan

Het erf van het voormalig bedrijf met langgevelboerderij ademt nog steeds een historische sfeer uit. Op dit erf zullen opstallen worden gesloopt en de bestemming zal worden omgezet naar wonen en [...]