Landschappelijke inpassing

Het erf van het voormalig bedrijf met langgevelboerderij ademt nog steeds een historische sfeer uit. Op dit erf zullen opstallen worden gesloopt en de bestemming zal worden omgezet naar wonen en kantoorruimte. Door een woning binnen het plangebied te realiseren kan de sloop worden gefinancierd. Het Landschappelijk Inpassingsplan laat zien hoe het initiatief wordt ingepast in de omgeving. Bij het opstellen van het plan heeft goed overleg met de overige adviseurs die dit proces begeleiden plaats gevonden. Daarnaast hield ik rekening met de historie van de plek. De oorspronkelijke kavelstructuur was duidelijk herkenbaar en dat heb ik als uitgangspunt voor het ontwerp aangehouden. Door strategisch geplaatste knotwilgenrijen, struikengroepen en hagen op de oude perceelsgrenzen, ontstaan groene kamers die elk een eigen invulling krijgen. Met name een hoogstamfruitboomgaard versterkt de historische sfeer. De nog aanwezige sloot en ook het oude pad blijven gehandhaafd.

Gerelateerde projecten