Tuinen en overige plannen

Tuinplan bij een bed & breakfast

Planomschrijving
Erfbeplantingsplan.
Bijzonderheden
Het plan voor de inrichting van de tuin en de binnenplaats is tegelijk met het erfbeplantingsplan ontworpen.
Alle onderdelen sluiten daarom perfect op elkaar aan. Alles samen vormt een eenheid passend bij de sfeer
van de boerderij uit de negentiende eeuw.

Gerelateerde projecten