Inspiratie en projecten

Project Huiszwaluw

Planomschrijving
Huisvesting voor huiszwaluwen op ons erf.
Bijzonderheden
Huiszwaluwen nestelen onder de dakrand van ons huis. Er komen in de lente steeds meer huiszwaluwen
hier een nest bouwen. Om de zwaluwen te helpen, hebben wij in samenwerking met de Vogelwerkgroep
een huiszwaluwtil geplaatst.

Gerelateerde projecten