Landschappelijke inpassing

Op een voormalig agrarisch bouwblok komt een nieuw agrarisch bedrijf waar varkens zullen worden gehouden volgens een innovatief concept. Dit concept voorziet in overdekte uitlopen voor de varkens.

Het gebouw heeft een draagconstructie van hout en ook aan de buitenzijde is het gebruik van hout nadrukkelijk zichtbaar. Het Landschappelijk Inpassingsplan houdt rekening met het tonen van het gebruikte hout en het ontvangen van groepen bezoekers.

In verband met het vernieuwende concept en de duurzame uitstraling van het nieuwe agrarische bedrijf, wordt gekozen voor een organische vormgeving van het terrein aan de wegzijde.

Om het zicht op het bedrijfsgebouw mogelijk te maken en tegelijkertijd de verharding aan het oog te onttrekken, worden hagen toegepast. Het gaat om beukenhagen, maar ook om hagen bestaande uit gemengde soorten.

Verder zullen robuuste singels worden aangeplant, wat passend is bij de landschappelijke karakteristiek. De solitaire bomen zorgen voor een mooie opbouw en een vergroting van de biodiversiteit. Aan de randvoorwaarde dat tien procent van het perceel uit landschapselementen moet bestaan wordt ruim voldaan.

Gerelateerde projecten