Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing toekomstvisie kassengebied

Planomschrijving
De toekomstige uitbreiding van het kassengebied dient goed landschappelijk ingepast te worden.
Bijzonderheden
Vraag: hoe kun je de landschappelijke inpassing inzichtelijk maken terwijl de exacte locatie niet bekend is?
Een receptenboek met inrichtingsprincipes laat dit zien.

Gerelateerde projecten