Landschappelijke inpassing

Landschappelijk Inpassingsplan melkveehouderij

Planomschrijving
Landschappelijk Inpassingsplan in verband met uitbreiding agrarisch bedrijf.
Bijzonderheden
Voor de melkveehouderij (in Noord-Brabant) worden, samen met de opvolger, plannen gemaakt voor de toekomst. De regelgeving bepaalt dat het Landschappelijk Inpassingsplan voorziet in groen met een omvang van 10% van de grootte van het bouwblok. De beplanting mag op het bouwblok aangelegd worden, maar ook daarbuiten. De ontworpen knotwilgenrijen aan de grenzen van de weilandjes, de hoogstamfruitboomgaarden en het al bestaande groen (leilinden en beukenhagen) beslaan samen 2.000 m2. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. Het agrarisch bedrijf zal gedeeltelijk wegvallen achter dit groen. Aan de wegkant worden bestaande beukenhagen doorgetrokken, zodat er een eenheid ontstaat als front van het bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde projecten