Landschappelijke inpassing

Landschappelijk Inpassingsplan voor een zandwinplas in Handel (Noord-Brabant).

De winning van zand is in afronding. Dit Landschappelijk Inpassingsplan laat zien hoe de toekomstige ontwikkeling er uit komt te zien. Bijzonder is het voornemen om op de waterplas zonnepanelen te plaatsen. De verdere ontwikkeling van het terrein is gericht op recreatie en vooral op de natuur. De oevers zijn onder een flauwe helling afgewerkt en er is een moeraszone. Voor de inrichting van het terrein heb ik gebruik gemaakt van bosjes, struikengroepen en rietkragen. Er komt een wandelpad deels tussen de bosjes door.

Een oeverzwaluwenwand en een vleermuizenbunker zijn al in gebruik.


Gerelateerde projecten