Landschappelijke inpassing

Landschappelijk Inpassingsplan De Rips

Planomschrijving
Landschappelijk Inpassingsplan in verband met wijziging stallen.
Bijzonderheden
Dit plan is gefaseerd tot stand gekomen. Momenteel gaat dit agrarisch bedrijf starten met fase twee. Een robuust boscomplex aan de achterzijde is passend in een jong ontginningslandschap. Een boomweide bestaande uit berkenbomen is een transparant landschapselement dat het front van het bedrijf een mooier aanzien geeft zonder het te verstoppen. Een reliëfrijke natuurstrook met kruiden en wilde bloemen wordt beplant met struikengroepen, kleine bosje en bomen zoals zwarte elzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde projecten