Landschappelijke inpassing

Analyse van de omgeving

Planomschrijving
Principeverzoek agrarisch bedrijf in het westen van het land.
Bijzonderheden
De locatie ligt als een groene oase in een dynamisch Randstedelijk gebied.
Om te laten zien hoe het initiatief past in de omgeving was extra beeldmateriaal nodig.

Gerelateerde projecten