Janka Borgo

Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur

borgo-portret-janka-borgo-liggend
borgo-schep

“Ze was er op de afgesproken tijd en we waren gelijk ontspannen in gesprek. Ik vond dat er goed naar mijn idee werd geluisterd en vervolgens kreeg ik daar weer bruikbare tips voor terug. Ook wat de keuze voor bomen betreft begrepen we elkaar en werd er goed gekeken naar de omgeving. Zo waren we het vrij snel over een plan eens en dat is vervolgens opgesteld.”

Leen uit Dalfsen
Opdrachtgever

borgo-bloei
bloesem
borgo-huiszwaluw

Welkom op mijn site

Ik ben Janka Borgo, sinds 1991 afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit, Richting Tuin- en Landschapsarchitectuur. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als projectleider bij een advies- en ontwerpburo waar ik een breed scala aan projecten heb geleid. Met deze ervaring ben ik in 1993 als zelfstandige een eigen buro gestart: Borgo Tuin-en Landschapsarchitectuur. Ik heb me verder ontwikkeld op het gebied van tuinen en erven. Dit specialisme is sinds 1996 uitgebouwd naar met name Landschappelijk Inpassingsplannen, Ruimtelijke Kwaliteitsverbeteringsplannen en Principeverzoeken.

Landschappelijke Inpassingsplannen en Ruimtelijke Kwaliteitsverbeteringsplannen
Indien u voor uw locatie een verandering van gebouwen of gebruik wenst, wordt een Landschappelijk Inpassingsplan gevraagd. Het Landschappelijk Inpassingsplan zorgt voor de onderlinge afstemming van het initiatief en het omringende landschap. De locatie krijgt een streekeigen, landelijke inrichting. Bij grote plannen met meer impact op de omgeving wordt een extra kwaliteitsimpuls geëist. Het door Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur verzorgde plan laat zien hoe de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt bereikt.
Per regio en vaak ook per gemeente gelden nuances in landschapsbeleid. Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur neemt dit mee in het plan. In het Architectenregister, Stichting Bureau Architectenregister te Den Haag, sta ik als Tuin- en landschapsarchitecte geregistreerd. Een landschapsplan door mij opgesteld voldoet aan de richtlijn van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Filosofie

Mijn drive

Al meer dan twintig jaar zorg ik voor metamorfoses van erven, tuinen en voor aanleg van kleinschalige projecten. Sterke elementen blijven behouden, de niet-functionerende delen gaan op de schop. De locatie kan zich na de metamorfose weer verder duurzaam ontwikkelen. Bomen groeien door tot mooie landschapselementen. Hier steek ik veel energie in, maar ik krijg er ook veel energie voor terug. Te zien hoe het realiseren van kleinschalige verbeteringen tot een succes leidt is een sterke drijfveer. Een concept bedenken dat praktisch is, problemen oplost waar de eigenaar al een tijdje mee kampt, is iets wat ik graag doe. Door mijn open blik en deskundigheid kom ik tot originele, nieuwe ideeën. Bijna alle plannen worden daadwerkelijk gerealiseerd, dat geeft veel voldoening. Ik vind het belangrijk dat het type landschap waar iemand zich bevindt voor diegene herkenbaar en begrijpelijk is. Een goed plan stemt de keuze voor het type beplanting en plantensoorten af op het landschap. De beleving van het landschap wordt intenser naarmate het landschapsverhaal duidelijker is.

Momenteel bedenk ik plannen voor locaties in heel Nederland. Het gaat om het Friese terpenlandschap, de esdorpen in Drenthe, het kampenlandschap in Twente en de jonge veenontginningen in de Noord-Brabantse en Limburgse Peel. De schoonheid van het Nederlandse landschap is ongekend.

borgo-hortensia
leilinde
borgo-sneeuwklokje
borgo-boomgaard
tuinplannen-tekenen2

“Met oog voor detail en met geringe inspanningen kan kwaliteit gerealiseerd worden: op het erf, in de omgeving en voor het landschap.”

Janka Borgo

Momenteel werk ik aan

Herbouw van een woonhuis

Planomschrijving

Voor de herbouw van een woonhuis, waarbij de monumentale voorzijde intact zal blijven, is een Landschappelijk Inpassingsplan vereist. Het Landschappelijk Inpassingsplan houdt rekening met het landschap waarin de locatie ligt.

landschinpassherbouwwoonhuis-1554×12502

Bijzonderheden

Beplantingstypen en ontwerpstijl sluiten in dit geval aan op het aangrenzende natuurgebied en waterplas. Er is een afwisseling van openheid en besloten delen in de tuin. Het uitzicht over het water vanaf het huis en het terras, krijgt daardoor extra aandacht. De open delen hebben een invulling gekregen door toepassing van wilde bloemen in combinatie met siergrassen. De verschillen in maaifrequentie zorgen voor een verhoogde biodiversiteit. Dit geldt ook voor de hoogstamfruitboomgaard. Hier zal het gras wat langer gelaten worden waardoor een structuurrijke weide ontstaat. Het plan heb ik opgesteld, zodanig dat het tegelijk een basis biedt voor een toekomstige tuininrichting. De verspringingen en de gebogen lijnen versterken de natuurlijke sfeer.

Welke vragen u kunt hebben

Over uw projecten in het groen

Waarom kan ik Janka Borgo het beste vragen voor een plan?

U als initiatiefnemer werkt samen met mij aan een optimaal plan. U wordt op verrassende ideeën gebracht. Op basis van een afweging van de kenmerken van het landschap, de eisen van de overheid en uw wensen komen we tot een plan waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. Zonder landschappelijke inpassing wordt uw aanvraag niet in procedure genomen. Een zorgvuldig opgesteld Landschappelijk Inpassingsplan is dus onontbeerlijk. Ik kan u ervaring en vakmanschap bieden, ondersteund door een helder advies voor de uitvoering.

Als ik kies voor Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur,
hoe gaat het dan in zijn werk?

Het begint met een afspraak op locatie. Ter voorbereiding ligt een plattegrondje klaar. We lopen samen rond op het erf. Tijdens de ronde gaan we plek voor plek de beplantingsmogelijkheden na. We bekijken hoe er oplossingen gevonden kunnen worden. In goed overleg, ligt er aan het eind van de ronde een principeschets. Dit is het begin van het uiteindelijke plan. Bij een tuinplan komt het aan op de relatie met het huis. De smaak van de eigenaar bepaalt of het een strakke tuin wordt of een landelijke tuin. Zichtlijnen vanuit het keukenraam of het terras en logische looplijnen zijn de praktische uitgangspunten. Onderhoudsaspecten worden meegenomen. Het resultaat is een tuin die bij u past en waarin u zich prettig voelt.